Spolupracujte pomocou Microsoft SharePoint

Spoznajte možnosti nasadenia ohybného riešenie podľa vašich potrieb, ktoré uľahčia prácu vám a vašim zamestnancom, na úspešné technológii Microsoft SharePoint.

 • Chceli by ste lepšie zdieľať informácie a znalosti v rámci podniku alebo tímu?
 • Potrebujete podporu pre ľubovoľné pracovné postupy?
 • Hľadáte pre efektívnejšie riadenie dokumentov spoľahlivý Document Management System (DMS)?  

Využite nástroj pre správu neštruktúrovaných informácií a elektronických dokumentov, ktorý súčasne vytvára prostredie pre udržanie vyhľadávacích atribútov alebo väzieb na iné dokumenty a umožňuje ich efektívne zdieľanie s nastavením prístupových práv podľa potrieb organizácie.

Aké prínosy DMS oceníte?

  • Dokumenty spoľahlivo na jednom mieste - poskytnutie prevereného a rozšíreného podnikového nástroja na správu dokumentov a webového obsahu

  • Zameriate sa lepšie na svoju prácu – uľahčenie spolupráce medzi ľuďmi a pracovnými tímami alebo s partnermi

  • Učíte sa od kolegov – dobré zaistenie zdieľania znalostí a rozvoja interného know-how firmy, prirodzený knowledge management dostupný odkiaľkoľvek

  • Umožníte používateľom prehľad – prístup k informáciám, ktoré potrebujú na svoju prácu mať zrozumiteľné (pás kariet rovnako ako v aplikáciách Microsoft Office)

  • Rozvíjate bez výrazných investícií – ďalší vývoj aplikácií využívajúcich funkčnosť zabudovanú v technológii SharePoint (obojsmerná komunikácia s podnikovými aplikáciami) a nezávisle na dodávateľovi DMS

  • Znížite náklady na firemnú komunikáciu -zjednotené procesy, efektívnejší reporting, menej administrácie práce, viac času na prácu samotnú

Hlavné funkcie DMS pre prácu s dokumentmi

 • ePodateľňa  - ručne, dávkovo alebo pravidelne automatizované formy vstupu
 • Prehľad - možnosti organizácie dokumentov do prehľadnej štruktúry alebo pomocou definovaných metadát
 • Ukladanie - prístup priamo z menu aplikácií Microsoft Office na SharePoint, funkcia predvyplňovania formulárov a detekcia chýb vo formulároch
 • Verzovanie - automatická tvorba a riadenie verzií a revízií dokumentov
 • História - evidencia histórie práce s dokumentmi
 • Tímová spolupráca -podpora práce viacerých používateľov s jedným dokumentom
 • Vyhľadávanie - silné nástroje s využitím kontextových filtrov a efektívne vyhľadávanie vnútri dokumentov
 • Prístupové práva a vytváranie dynamických pohľadov na dokumenty
 • Prístup z terénu - offline prístup k obsahu na serveri pre prácu mimo kanceláriu
 • Workflow - podpora elektronického schvaľovania a uvoľňovania dokumentov
 • Správa šablón dokumentov, podpora vytvárania štandardizovaných dokumentov
 • Skartácia dokumentov - zmysluplné retenčné politiky proti zastarávaniu obsahu úložiska
 • Portálové publikácie - dokumentov na intranet či extranet
 • Digitalizácia - podpora prevodu papierových dokumentov na elektronické
 • Dôveryhodná archivácia - auditované riešenie v súlade s platnou legislatívou

Tip: prečítajte si o ocenenom riešení dôveryhodného elektronického archívu

Aké typické scenáre DMS používajú naši zákazníci?

 • Call centrum – modul pre riadenie telefonických hovorov so zákazníkmi a rozosielanie individualizovaných e-mailov
 • Prieskumy trhu – automatický zber výsledkov elektronického opytovania prostredníctvom webových formulárov
 • Produktový katalóg - interná alebo verejná publikácia obsahu
 • Osobná stránka zamestnanca – nastavenie ciest k tímovým informáciám alebo na výukový e-learning
 • Extranet pre externých spolupracovníkov – riadená publikácia a personalizácia obsahu, napríklad zdieľanie logistických dokladov (prijatých faktúr a dodacích listov) s protistranami

Nielen DMS: SharePoint rozširuje jeho možnosti

Riešenie pre správu dokumentov (DMS) na technológiu Microsoft SharePoint rozširuje svoje uplatnenie aj na podporu business intelligence a reportingu, preto je účinnou nadstavbovú aplikácií nad ERP systémy nebo CRM.

Súbory na stiahnutie