Dôveryhodný elektronický archív

ORION Dôveryhodný elektronický archív slúži na dlhodobú archiváciu elektronických dokumentov organizácie a ich obsahu. ORION eArchiv zabezpečí ochranu dát a umožní jednoducho preukázať pôvod a pravosť dokumentov. Zamedzí stratám dokumentov či neoprávnenému prístupu k archivovaným dokumentom.

  • Vďaka digitalizácii papierových dokumentov znížite náklady na ich archiváciu.
  • Požadované dokumenty vždy jednoducho a rýchlo nájdete bez toho, aby ste sa museli prehrabávať hromadou šanónov.
  • Zaistenie integrity, nemennosti a autenticity dokladov podľa platnej legislatívy

Ochrana dokumentov a zabezpečenie ich pôvodu a pravosti

Dôveryhodný elektronický archív od CCV Informačné systémy umožňuje dodržovať zákonné lehoty archivácie a zaručuje koncepciou svojho riešenia pôvod a integritu správ, a to použitím elektronického podpisu a časových pečiatok v súlade so zákonom o DPH o forme a podobe elektronických daňových dokladov a zákonom o elektronickom podpise.

Čo dokáže ORION eArchiv

Archív

  • vkladanie, čítanie, vyhľadanie dokumentu
  • zaistenie proti strate dokumentu
  • zabezpečenie proti pozmeňovaniu
  • ochrana proti neoprávnenému prístupu k dokumentom
  • uchovanie nespochybniteľnej pravosti obsahu aj po uplynutí ľubovoľnej doby
  • overenie a preukázanie pôvodu dokumentov

e-Dokumenty na bezpečnom mieste

ORION Dôveryhodný elektronický archív sa dá využívať buďto formou služby (SaaS – Software as a Service), keď sú dokumenty uložené vo vysoko zabezpečenom dátovom centre, alebo vo variante „on-premise“, keď sú dokumenty archivované u zákazníka na ním vybranej platforme s možnosťou využitia nadstavbových služieb na správu  a riadenie dokumentov (DMS – Document Management Systems). 

 
Ukážka integrácie s DMS na platforme SharePoint s úložiskom dokumentov u zákazníka.

Prečo dôveryhodne elektronicky archivovať?

Elektronické dokumenty na rozdiel od papierových znižujú nároky na administratívu, umožňujú rýchlejšie spracovanie, sú dostupnejšie a súčasne prinášajú organizácii menšie nároky na priestor.

Podobne ako pri papierových dokumentoch, tak aj pri elektronických dokumentoch existuje v každej organizácii objektívna potreba dlhodobej archivácie pre potreby dokladovania pôvodu a pravosti dokumentov.

Požiadavky na nespochybniteľné zachovanie pravosti a pôvodu elektronických dokumentov sú dané legislatívou, najmä zákonom o elektronickom podpise v platnom znení.

Súvisiace

Případové štúdie na stiahnutie

Súbory na stiahnutie