Naše riešenie ORION EDI pre elektronickú výmenu dát využíva viac než 2000 spoločností.

 

DATART

Zavedenie elektronickej výmeny dát na odberateľské (nákupné) strane v Čechách i na Slovensku u popredného maloobchodného predajcu so spotrebnou elektronikou

Finančná úspora30 %
Chybovosť prepisu dokladov0 %

Stiahnuť prípadovú štúdiu

Sintra

Elektronická výmena dát pomohla spoločnosti, ktorá sa zameriava na distribúciu potravinárskych výrobkov, na zlepšenie vzťahov so zákazníkmi

celková ročná úspora3000 EUR
zapojených partnerov do EDI35 %

Stiahnuť prípadovú štúdiu

OBI Česká republika

Elektronická fakturácia a dôveryhodná elektronická archivácia dokladov ocenená v súťaži IT projekt roka

návratnosť projektu6 mesiacov
zapojených dodávateľov300

Stiahnuť prípadovú štúdiu

Schneider Electric

Elektronická fakturácia v spoločnosti Schneider Electric CZ s integráciou na ERP systém SAP a radom zákazníckych šablón

Návratnosť investície3 mesiace
Ročná úsporaviac ako 35 tisíc EUR

Stiahnuť prípadovú štúdiu

COOP Morava

Riešenia ERP a EDI komunikácie pre nákupné centrálu spotrebných družstiev s nadstavbou business intelligence a B2B portálom iCOOP

automatizovaná likvidácia dokladovdesiatky tisíc faktúr
zníženie stavu pohľadávoko 30 %

Stiahnuť prípadovú štúdiu

1. day

Elektronická výmena dokladov EDI prispieva k rýchlej expanzii spoločnosti 1.day

chybovosť0 %
odhadovaná úspora na procese likvidácie dokladov30 %

Stiahnuť prípadovú štúdiu

Mraziarne ANO... využívajú ORION Inventory report

Zavedenie elektronického sledovania stavu tovaru na skladoch odberateľov prostredníctvom Inventory Report prinieslo obchodníkom aj vedeniu mraziarní podstatné zvýšenie efektivity toku tovaru.

sledovaných produktov sortimentu dodávaného tovaru42
zapojených odberných miest512

Stiahnuť prípadovú štúdiu

Fitness store

Zavedenie EDI komunikácie vo veľkoobchodnej spoločnosti Fitness store s ročným obratom 1,5 milióna EUR.

Doba potrebná pre spustenie EDI1 mesiac
Počiatočný počet vymieňaných dokladov s odberateľom20
Prefinancované s využitím ORION Platby320 000 EUR

Stiahnuť prípadovú štúdiu

Ďalšie referencie

ORION EDI – Zbavte sa zbytočnej práce s dokladmi

ORION EDI je systém na elektronickú výmenu dokladov (EDI) ako sú objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, katalógy tovaru, stavy zásob, logistické doklady a ďalšie. Ide o riešenie poskytované formou služby, ktoré slúži na bezpapierové sprocesovanie nákupu i predaja pomocou výmeny štruktúrovaných dokladov v elektronickej forme. Na rozdiel od napr. PDF faktúry posielanej e-mailom je tento typ komunikácie jednoducho sledovateľný, bezpečný a prevod dát medzi systémami funguje úplne automaticky bez toho, aby bolo potrebné ich ručne prepisovať. Predstavuje flexibilnú komunikačnú technológiu, ktorú môžu využívať jednak veľké nadnárodné spoločnosti, jednak malí lokálni výrobcovia alebo dokonca poskytovatelia logistických služieb (LSP).

Okrem napojenia na informačný systém je možné využiť na prácu s dokladmi aj webovú aplikáciu, ktorá umožňuje sprevádzkovanie EDI komunikácie aj tým spoločnostiam, pre ktoré je implementácia do systému z akéhokoľvek dôvodu nevyhovujúca alebo dokonca žiadny informačný systém nemajú.

Vymieňate si s partnermi viac než 20 dokladov mesačne

Integrácia EDI do podnikového systému

V tomto prípade prebieha výmena elektronických dokladov priamo s podnikovým systémom, obsluha pracuje s dokladmi priamo v ňom, ako je zvyknutá a netreba ich ručne prepisovať. To výrazne šetrí prácu obsluhe a minimalizuje chyby, ktoré môžu vznikať ručným prepisovaním. Podmienkou je „EDI-mostík“ (plug-in), ktorý informačnému systému umožní napojenie na EDI providera.

Informačné systémy používané v Českej republike aj na Slovensku sú z valnej väčšiny na EDI pripravené. ORION EDI má aktuálne vyriešené prepojenie s viac než 150 z nich.

Vymieňate si s partnermi menej než 20 dokladov mesačne 

Internetová aplikácia ORION EDI

WebEDI predstavuje najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako môže dodávateľ sprevádzkovať elektronickú výmenu dát (EDI) a splniť tak požiadavku zákazníka. Toto riešenie je vhodné pre dodávateľa, ktorý posiela len jednotky dokladov mesačne. Všetka práca s elektronickými dokladmi  prebieha vo webovej aplikácii bez prepojenia s podnikovým systémom. Nevýhodou je čiastočne manuálna práca s dokladmi.

Ako práca s aplikáciou vyzerá, ukazuje toto video

Zistite, ako spustiť EDI vo vašej spoločnosti

Po odoslaní údajov vám zavolá skúsený konzultant, zoznámi vás s možnosťami a pripraví nezáväznú ponuku.

ORION EDI zaisťuje dve základné úlohy v oblasti elektronickej komunikácie. V roli tlmočníka vykonáva preklad správ, v roli doručovateľa zase zaisťuje distribúciu správ medzi obchodnými partnermi. V aplikácii ORION zároveň môžete jednoducho a prehľadne spravovať a archivovať elektronicky všetky obchodné a logistické dokumenty, záznamy o transakciách a udalostiach.

Preklad správ

  • konverzia rôznych formátov správ (EDIFACT, XML, IDOC, PDF, TIFF, inhouse TXT, ISDOC a ďalšie)
  • prepojenie rôznorodých formátov bez závislosti na type využívaného informačného systému
  • štandardizovaná konverzia správ podľa medzinárodne uznávaných štandardov GS1 Czech Republic

Distribúcia správ

  • odosielanie a príjem správ (EDI, e-mailom, faxom, SMS a pod.)
  • sledovanie stavu doručenia správ
  • komunikácia so sieťami pridanej hodnoty (VAN) prevádzkovanými ďalšími stranami
  • odosielanie avíz o stave správy
  • prepojenie vzdialených pracovísk firmy
  • adresácia správ na jednotlivé divízie alebo distribučné sklady

Ako sa pracuje s aplikáciou ORION, si môžete pozrieť v tomto videonávode, ktorý ukazuje základy práce s elektronickou faktúrou.

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?