Elektronická fakturácia: 100 % faktúr elektronicky

ORION e-Fakturácia umožňuje vystavovať a prijímať faktúry v elektronickej podobe v PDF a ďalších formátoch hromadne cez e-mail. Pomocou tejto služby môžete spracovávať a archivovať vaše faktúry len v elektronickej podobe v súlade s legislatívou a ušetriť tak čas potrebný na ich manuálne spracovanie.

S čím vám ORION e-Fakturácia pomôže

 • vystavovanie, príjem a archivácia elektronických dokladov – vďaka tomu ušetríte čas a náklady s tým spojené
 • v súlade s legislatívou a bez papiera – postaráme sa o autenticitu, nemennosť a integritu všetkých vašich faktúr
 • jednoduchá integrácia s podnikovým systémom – dajte zbohom ručnému prepisovaniu a chybám s ním spojeným

Ako funguje elektronická fakturácia s pomocou  riešenia ORION®

 • Vystavíte faktúry v informačnom systéme tak, ako ste zvyknutí. Na základe týchto podkladov potom ORION® automaticky vygeneruje daňové doklady, ktoré elektronicky podpíše a automatizovane zašle na e-mailové adresy príjemcov faktúr.
 • Obrátene, ORION e-Fakturácia umožňuje spracovanie a archiváciu prijatých faktúr z vašej e-mailovej adresy čisto v elektronickej podobe bez nutnosti ich tlače.
 • Súčasťou služby je dôveryhodná archivácia, nemusíte preto vôbec pracovať s papierovou podobou faktúry.

Jednoduché previazanie s doterajším systémom

Služba ORION e-Fakturácia sa dá veľmi jednoducho integrovať priamo do vášho doterajšieho podnikového systému. Realizovali sme prepojenie s viac než 100 rôznymi informačnými a účtovnými systémami.

Bezpečné úložisko na daňové doklady

Zabudnite na vyhľadávanie faktúry v zaprášených šanónoch. Na správu, prezeranie alebo filtrovanie elektronických faktúr je k dispozícii zabezpečený dôveryhodný archív dokladov, ktorý sa nachádza vo vysoko zabezpečenom dátovom centre chránenom najmodernejšími technológiami. Ako sa staráme o bezpečnosť dát, ktoré nám zveria naši zákazníci, sa môžete presvedčiť na tomto odkaze.

 

PDF, ISDOC, IDOC, CSV, XML – fakturácia v akomkoľvek formáte

Fakturovať môžete v akomkoľvek formáte. Konsolidačné centrum ORION® zabezpečuje konverziu dokumentov medzi jednotlivými štruktúrovanými formátmi a umožňuje ich rôzne kombinovať. Vďaka konsolidačnému centru je možné načítať prijaté faktúry v štruktúrovaných formátoch priamo do podnikového systému (účtovný, ERP systém) v požadovanej dátovej podobe. Úspora je nielen pri vystavovaní faktúr, ale aj pri ich prijímaní.

Čo dokáže ORION e-Fakturácia

 • vygenerovať daňový doklad v ľubovoľnom formáte
 • konvertovať rôzne formáty dokumentov
 • pripojiť k faktúre elektronický podpis
 • automatizované zasielanie aj príjem faktúr
 • monitoring doručenia faktúr príjemcom
 • workflow na schvaľovanie prijatých faktúr
 • zaobstaranie metadát
 • ukotvenie dokumentov v čase (časová pečiatka)
 • dôveryhodná archivácia elektronických dokumentov

Prípadové štúdie na stiahnutie

Súbory na stiahnutie