ORION eKatalóg: elektronické zalistovanie tovaru

Elektronický katalóg na správu a výmenu kmeňových dát využívajú spoločnosti na zalistovanie tovaru u obchodného partnera. Kmeňové dáta, niekedy tiež master data alebo matričné dáta, sú informácie o cenách, rozmeroch, váhe, certifikáciách, technických listoch, obrázky. ORION eKatalog umožňuje jednoduché naplnenie týmito údajmi, či už priamo z podnikového systému alebo pomocou importov XLS, CSV a ďalších formátov. S jeho pomocou sa potom dajú kmeňové dáta dopĺňať o ďalšie potrebné údaje a po potrebnej finalizácii ich publikovať obchodným partnerom v podobe, v ktorej tieto informácie požadujú.

Aké výhody má ORION eKatalóg:

  • rýchlejšie uvádzanie produktov na trh
  • zníženie chybovosti v objednávkach, faktúrach a ďalších typoch dokladov
  • úspora času pri správe a zdieľaní informácií o tovare, artikloch

Výmena kmeňových dát pomocou ORION eKatalógu

ORION® eKatalóg umožňuje zdieľať kompletné kmeňové dáta k produktom, prípadne len ich vybranú časť. Spravovať je možné rôzne verzie kmeňových dát pre jednotlivých partnerov a zasielať im iba dáta určené priamo pre nich.

Spôsoby synchronizácie kmeňových dát

  • priame odoslanie z eKatalógu na vybraných obchodných partnerov
  • pomocou EDI správy PRICAT
  • výmena XML dokumentu
  • zaslanie dokumentu vo formáte CSV, XLS
  • GDSN – globálna dátová synchronizácia

Prehľad o zmenách v tovare

Súčasťou ORION eKatalógu je história, v ktorej sa premietajú všetky zmeny prevedené v rámci spravovaných produktov alebo ich vlastností. Je možné sa jednoducho pozrieť, ako a kedy bol artikel modifikovaný.


Bezpečne, formou služby, s minimálnymi nárokmi na údržbu a správu

ORION eKatalóg je poskytovaný formou služby (Software as a Service). Jeho súčasťou je prehľadné webové rozhranie s chytrými funkciami.  eKatalóg je prepojený s konsolidačným centrom ORION®, ktoré sa stará o bezchybné prevody formátov dát a zaisťuje prenos dát obchodným partnerom.

Všetky dáta sú dôveryhodne archivované v dátovom centre, ktoré je držiteľom bezpečnostnej akreditácie podľa metodiky NBÚ. Dátové centrum je monitorované profesionálnym bezpečnostným systémom, využíva bezpečnostné kľúče a chráni ho protipožiarny systém. Informácie o vašich produktoch tak sú dostupné nepretržite a sú pod špičkovou ochranou.

CCV Informačné systémy, prevádzkovateľ konsolidačného centra ORION®, je zároveň držiteľom bezpečnostného certifikátu ISO 27001 na systém manažmentu informácií od renomovanej certifikačnej autority TÜV SÜD Czech

Súvisiace: