ERP systém Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (predtým Navision) je podnikové riešenie, ktoré vám pomôže zefektívniť podnikové procesy. Je určené stredným a stredne veľkým firmám. Vďaka hlboké, odvetvovo zamerané orientáciu konzultantov umožňujú riešenie CCV prispôsobiť ERP systém potrebám vášho podnikania.

Mnoho firiem pri riadení celého svojho podnikania, od financií cez výrobu, sklady a logistiku až po manažérske analýzy, spolieha na Microsoft Dynamics NAV. Vo verzii 2015 obsahuje rad aplikačných vylepšení, ktoré vám umožnia efektívne riadiť a monitorovať firemné procesy podniku.

Umožňuje zamestnancom robiť lepšie rozhodnutia

 • Zlepšené spracovanie projektov s fixnou cenou oddelením čiastok v rozpočte, ktoré predstavujú plánovanú spotrebu zdrojov a dohodnuté čiastky fakturácie. Ďalej bolo vylepšené sledovanie tovaru a rozšírená štruktúra rozpočtov tak, aby boli splnené všetky zákonné požiadavky.
 • Zvýšenie transparentnosti nákupných nákladov prostredníctvom vylepšeného účtovania medzipodnikových nákladov, vrátane možnosti presunutia nákupných nákladov na partnerské spoločnosti. Uľahčenie účtovania pre materské spoločnosti umožnením priameho presunu nákladov na dcérske spoločnosti.
 • Zvýšenie podnikateľského prehľadu s pomocou integrácie s ostatnými Microsoft programami a technológiami, najmä Microsoft SharePoint, business intelligence (např. BI4Dynamics), Microsoft SQL Server a na konečnej úrovni aj s nástrojmi radu Office. Dynamics NAV možno prepojiť s profesionálnym nástrojom Microsoft Dynamics CRM, pre vysoko účinné riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Známe užívateľské prostredie

Microsoft Dynamics NAV pomáha zdokonaľovať podnikové procesy tak, aby ste vy a vaši ľudia mohli byť viac efektívne a boli schopní zvládnuť viac úloh. Známe používateľské rozhranie a integrácia s produktmi Microsoft Office a ostatnými Microsoft technológiami vám umožňuje pracovať v príjemnom prostredí, na ktoré ste zvyknutí.

 • Zníženie času na zaškolenie tým, že sa používatelia pohybujú v prostredí, ktoré už dávno poznajú a používajú každý deň. Microsoft Dynamics NAV vyzerá a správa sa rovnako ako Microsoft Office Outlook, takže väčšina ľudí je schopná s aplikáciou začať ihneď pracovať.
 • Urýchlenie procesov medzi členmi tímu prostredníctvom možnosti exportovať dáta z akéhokoľvek formulára v systéme do formátu Microsoft Office XML. Partneri môžu navyše pripraviť špeciálne formátovanie či šablóny, do ktorých sa dáta exportujú. To zákazníkom umožňuje ľahšie pracovať s dátami z Microsoft Dynamics NAV v široko používaných produktoch balíka Microsoft Office, napr. Microsoft Office Word alebo Microsoft Office Excel.
 • Vždy aktuálne kalendár s pomocou rozšírenej a vylepšenej synchronizácie medzi Microsoft Office Outlook a Microsoft Dynamics NAV.
 • Zakaždým načas s Windows Live Local Search. Priamo z Microsoft Dynamics NAV si môžete zobrazovať lokácie na mapách alebo plánovať trasy z jedného umiestnenia do druhého.

Zrýchľuje vykonávaní každodenných úloh

Teraz máte možnosť minimalizovať administratívne náklady a vaše úsilie prostredníctvom automatizácie každodenných úloh ako je vytváranie zostáv a dokumentov. Kontrolu nad vaším odberateľsko-dodávateľským reťazcom zaistíte s pomocou upozornenia, ktoré vám umožňujú sledovať kritické skutočnosti, potenciálny nedostatky tovaru, výrobné procesy, problémy v cash-flow, atd.

 • Uľahčenie sledovania tovaru prostredníctvom vstavaného nástroje umožňujúce vyhľadávať a analyzovať sériové čísla a čísla dávok. Teraz tiež môžete implementovať metódu vyskladnenia založenú na dátume exspirácie – FEFO (first expired first out).
 • Zlepšené účtovanie spotreby v servise štandardizáciou integrácie so sledovaním tovaru, projekty, oceňovaním a vylepšeným účtovaním objednávok.
 • Vylepšené oceňovanie tovaru a uľahčenie pri sledovaní nákladov. Aplikácia teraz obsahuje nástroj na dohľadávanie rozdielov medzi hlavnou knihou a hodnotou skladov vypočítanou z položiek ocenenia, zjednodušené používateľské rozhranie a nové metódy výpočtu priemerných obstarávacích nákladov.

   

  Nástroj pre dohľadávanie rozdielov medzi hlavnou knihou a hodnotou skladov vypočítanou z položiek ocenenia.

 • Rýchly štart s pomocou metodológie pre rýchle implementácie (RIM), ktorá je priamo integrovaná do systému Microsoft Dynamics NAV. RIM poskytuje nástroje, dokumentáciu, procesy a odvetvové šablóny, ktoré vám pomôžu pri konfigurácii podnikového riešenia podľa potrieb vášho podnikania a odvetvia.

Zlepšuje spoluprácu použitím Microsoft SharePoint

Pomáha zamestnancom a zákazníkom v dosiahnutí novej úrovne spolupráce prostredníctvom intranetu a extranetu.

 • Možnosť získať informácie, ktoré potrebujete, priamo z vašej webovej stránky alebo aj na cestách. Všetky informácie sa dajú medzi zamestnancami zdieľať s pomocou Microsoft Office SharePoint. Každý záznam v NAV môže odkazovať na jeden alebo niekoľko súborov na portále (napr. Predajné a nákupné objednávky), kde sú informácie kedykoľvek prístupné (podľa definovaných prístupových práv) všetkým zamestnancom.
 • Urýchlenie schvaľovania predajných a nákupných dokladov, ktoré umožňuje vkladať komentáre, delegovať schvaľovanie, upozorňovať schvaľovateľa, rozosielať upomenutý e-mailom a odkazovať na predajné a nákupné doklady umiestnené v Microsoft Office SharePoint.
 • Využitie Microsoft Office SharePoint pre riadenie a správu dokumentov.