Odborové CRM riešenie pre výrobné spoločnosti

Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi   (pod anglickou skratkou CRM) je riešenie, ktoré pomáha zvyšovať efektivitu predaja a marketingu. Ide o nástroje a aplikácie, ktoré vo svojej kombinácii prinášajú užitočný pohľad do kľúčových zákazníckych procesov – rozširovanie zákazníckeho portfólia, zefektívňovanie predaja, zákazníckych kampaní, marketingových udalostí alebo servisu a služieb zákazníkom.

Môžete sa spoľahnúť, že dobré CRM riešenie splní všetky potreby Vašich obchodníkov a marketingových pracovníkov.

Aké ďalšie oddelenia budú profitovať z CRM?

Produktoví manažéri

 • Získajú spätnú väzbu priamo od zákazníkov – viete, čo na vašom výrobku zákazníkovi chýba a s čím je spokojný?
 • Získajú prehľad o množstve ponúknutého a skutočne predaného množstva.
 • Dostanú informáciu o tom, aké konkurenčné firmy Vás porážajú v zákazkách a s akým tovarom.
 • Budú mať možnosť pripraviť obchodníkom produktové listy a znalostnú bázu uľahčujúcu predaj.

Riadenie kvality

 • Získa prehľad o počte reklamovaných dielov a o finančnom objeme reklamácií.
 • Vďaka prepojeniu CRM a SharePointu navyše získa jednotné miesto, kam budú systematicky vkladané reklamačné protokoly ku konkrétnemu tovaru či šarži, čo uľahčí vyhodnotenie a zrýchli zavedenie lepších výrobných postupov.

Vedúci výroby

 • Konečne bude vedieť o zákazke včas vďaka prehľadu rozjednaných obchodov.
 • Stihne opraviť termíny dodania sľúbené obchodníkom ešte pred odoslaním ponuky.
 • Vďaka informáciám o povahe podaných ponúk zorganizuje a naplánuje výrobnú kapacitu tak, aby stihol zaistiť všetky objednávky.

Personálne oddelenie

 • Získa jednoduchý systém na evidenciu aktuálnych zamestnancov, sezónnych pomocníkov aj bývalých pracovníkov.
 • Evidencia dôvodov ukončenia spolupráce, certifikácia technikov a zápisov o spokojnosti s ich výkonom poskytne perfektný prehľad o tom, na koho sa obrátiť, keď je treba tím dočasne posilniť.
 • Rozoslanie hromadného emailu o aktuálnych potrebách s informáciami o otvorených pozíciách zoznamu šikovných operátorov bude otázkou pár minút.

Nákupné oddelenie

 • Zdieľanie informácií o rozjednaných obchodoch umožňuje optimalizovať objem nákupov potrebných surovín – to dovoľuje získať spätné rabaty a množstevné zľavy od dodávateľov.
 • Dodávky zo zahraničia, ktorých realizácia zaberie viac času, nemusia byť prekážkou pre získanie zákazky, keď nákup dostane informácie o potrebách priamo zo schôdzky obchodníka s potenciálnym zákazníkom.

Praktické tipy pre výrobné firmy

Viete, čo si o produkte myslí koncový zákazník a nie Váš B2B partner?

Zber informácií z trhu môže byť systematický a pritom automatizovaný. S pomocou CCV Dotazníky – add-on řešení do CRM systému, ktoré umožňuje oslovenie koncových zákazníkov, môžete získať odpovede na Vaše otázky.

Ponúknite interakciu s Vašimi produktmi dotykom. Vytvorte mobilné aplikácie pre koncových zákazníkov a zvýšte tak lojalitu voči Vašej značke a získajte dáta kľúčové pre rozšírenie koncových odberateľov. Mobilné aplikácie CCV patria k úspešným marketingovým nástrojom množstva zákazníkov – COOP Morava, COOP Centrum, Globus Česká republika, Svaz vinařů a ďalšie.

A viete, čo hovoria zákazníci o Vašich produktoch na Facebooku? Ak chcete dosiahnuť naozaj významné zlepšenie Vašich vzťahov so zákazníkmi, ponúkame možnosť získavať ich podnety priamo zo sociálnych sietí. Vďaka službe Microsoft Social Engagement (predtým Microsoft Social Listening) a voľbe vhodných kľúčových slov tak budete mať možnosť ovplyvňovať aj názory priateľov zákazníkov.

Vyrábate sofistikovanú techniku, ktorá potrebuje pravidelnú údržbu a starostlivosť?

Poskytovanie profesionálneho servisu zvyšuje lojalitu zákazníkov. CRM umožňuje správu servisných zdrojov, ako sú technici, automobily, sady náradia alebo špeciálne stroje. Ponúkajte zákazníkom Vaše služby – zvýšite ich spokojnosť s Vašimi produktmi, lojalitu a na servisnom tíme ešte zarobíte, keď ho s pomocou CRM dokážete naplno využiť.

Systém samostatne navrhuje voľné termíny a umožňuje automaticky ponúkať zákazníkom Vaše služby pred termínmi pravidelnej kontroly. Poskytujte Vašim partnerom profesionálnu starostlivosť.

Integrácie s výrobnými systémami (MES) a systémami na ukladanie dokumentov (DMS)

Prepojenie výrobných informačných systémov a CRM zvyšuje efektivitu vo výrobe, nákupe a samozrejme v predaji. Kľúčové zameranie CRM na oblasti predaja, marketingu a služby zákazníkom tvorí podporu práve tým procesom, na ktoré sa Váš MES nezameriava. Veľa výrobných spoločností navyše v CRM eviduje obchodné prípady od ich vzniku až do vystavenia faktúry.

Vedenie spoločnosti tak má vždy prehľad o tom, v akej fáze sú jednotlivé zákazky. Ak ich zaujímajú detaily, majú všetky informácie na jednom mieste – predovšetkým dôležitú komunikáciu zamestnancov s obchodnými partnermi. Vďaka integrácii CRM na systémy na ukladanie dokumentov je potom veľmi jednoduché sa jedným klikom dostať aj k dokumentácii od technológa, k návrhu a dizajnu alebo k projektovej dokumentácii.

Možnosti integrácie

 • MES (výrobné informačné systémy)
 • MRP (systém na plánovanie podnikových zdrojov)
 • Systémy na evidenciu dochádzky
 • Pobočkové telefónne ústredne

Dodávame aj ďalšie systémy prepojiteľné s CRM: