Dokonalý prehľad o sklade a vyššiu produktivitu logistiky

Riešenie LOKIA WMS je výkonné profesionálne riešenie pre riadenie skladov (WMS – Warehouse Management System) s využitím rádiofrekvenčných terminálov komunikujúcich on-line.

Systém zaznamenáva a riadi 100 % všetkých skladových operácií. Bezpapierový systém zaisťuje v reálnom čase navádzanie a riadenie pracovníkov skladov a trvalo zvyšuje výkonnosť a kvalitu logistických procesov.

Čo prináša WMS riešenie LOKIA?

 • Zvýšenie produktivity práce a zlepšenie evidencie operácií, zníženie mzdových nákladov
 • Zníženie chybovosti obsluhy skladu pri výbere tovaru na expedíciu (sortiment, záruky), zníženie strát a zlepšenie servisu zákazníkom
 • Efektívnejšie riadenie logistiky s jednoznačnými výstupmi, prehľad o stave všetkých príjemiek a objednávok (stav rozpracovanosti, kto ich rieši), prehľad o pozícii skladníkov v sklade – efektívnejšie riadenie personálu skladu, objektívne podklady pre vyhodnotenie výkonov pracovníkov
 • Plynulá prevádzka skladových operácií: dodržanie dopredu navrhnutej logistickej stratégie skladu, maximálne využitie skladovacej kapacity, 100% fungovanie skladu aj v neprítomnosti vedúceho skladu alebo logistika a optimalizácia výberu najstaršieho tovaru alebo podľa aktuálnej logistickej stratégie
 • Zvýšenie kapacity skladu vďaka možnostiam efektívnejšieho využitia priestoru
 • Vyššia obrátkovosť tovaru
 • Zníženie dopravných nákladov

Logistické riešenie LOKIA WMS má rad referencií najmä v segmente obchodných a distribučných firiem alebo výrobcov FMCG. Riešenie skladového hospodárstva je výnimočné aj funkčným presahom do expedičných a zásobovacích operácií alebo napojením do nákupnej agendy ERP systému.

Základné vlastnosti LOKIA WMS

 • Automatické určenie skladovej adresy pri všetkých skladových operáciách
 • Plná podpora použitia rádiofrekvenčných terminálov
 • Bezpapierový systém, navádzanie a riadenie pracovníkov pomocou terminálov
 • Registrácia všetkých procesov v reálnom čase
 • Nástroje na správu logistických údajov a detekcia ich chýb
 • Optimalizačné algoritmy naskladnenia a expedície
 • On-line riadenie skladových operácií
 • Maximálne využitie elektronickej výmeny dát (EDI)
 • Sledovanie pôvodu tovaru v celom logistickom reťazci
 • Komplexný prehľad v reálnom čase s jednoznačnými výstupmi

Jeho silnou stránkou je tiež využitie technológie Microsoft Dynamics. Je široko uplatniteľné nielen na technológiách Microsoft, ale úspešne preverené tiež svoju integrovateľnosť nezávisle na ekonomickom systéme firmy (ERP).

Kvalita doložená radom ocenení

LOKIA WMS dokladuje svoju kvalitu radom významných ocenení. Ziskom Diamantového oka – cenou pre najlepší produkt pre profesionálov na veľtrhu INVEX 2008 nadväzuje na rad ďalších ocenení ako Microsoft Industry Award, cenu Najlepšia IT podpora pre logistiku a využitie štandardov GS1 alebo nominácia na IT produkt roku 2019. Viac k projektom nájdete na stránke prípadové štúdie.

Technológia s podporou špičkových partnerov

Skladový systém je dodávaný s kompletným zaistením hardvéru a IT infraštruktúry skladov a využíva odolné priemyslové terminály Zebra.

Prípadové štúdie

Súbory na stiahnutie