Spolupracujeme s globálnymi partnermi

Microsoft

V roku 2006 sa spoločnosť CCV Informační systémy stala partnerom spoločnosti Microsoft so statusom Gold Certified Partner. Od tejto doby toto partnerstvo pravidelne obnovuje a ďalej rozvíja partnerské certifikácie splnením prísnych podmienok, ktoré sa k najvyšším úrovniam partnerstva vzťahujú. Preto si pre oblasť ERP alebo CRM systémov udržiava úroveň vzťahu s maximálnou technologickou a licenčnou podporou (viac).

Oracle

Zárukou plnej funkčnosti našich informačných systémov je používanie najmodernejších technológií. CCV Informačné systémy je partnerom aj spoločnosti Oracle so statusom Oracle Gold Partner.

Zebra technologies (bývalá Motorola)

Logistické projekty realizujeme s kompletným zaistením hardvéru a IT infraštruktúry skladov v úzkej spolupráci s popredným poskytovateľom mobilných priemyslových terminálov (viac).

Členstvo v asociáciách a odborných skupinách

Odborníci CCV Informačné systémy dlhodobo pracujú v expertných skupinách odborových asociácií, ktoré pomáhajú rozvíjať legislatívny rámec a udávajú lokálne štandardy elektronickej výmeny dát a dôveryhodnej archivácie elektronických dokumentov, harmonizácie elektronickej fakturácie v cezhraničnom styku, efektivity v dodávateľskom reťazci alebo rozvoja nových logistických trendov na lokálnom trhu.

Hospodářská komora ČR