Čo je EDI?

EDI – teda elektronická výmena dát (z anglického Electronic Data Interchange) – je moderný spôsob komunikácie medzi dvoma nezávislými subjektmi, pri ktorej dochádza k výmene štandardných štruktúrovaných obchodných, logistických a iných dokumentov elektronickou formou.

Prečo EDI

 • Potrebujete rýchlo, presne a lacno komunikovať s obchodnými partnermi?
 • Potrebujete mať informácie rýchlo a bezchybne vo svojom informačnom systéme?
 • Stále tlačíte, kopírujete, vystavujete faktúry a strácate prehľad v dokumentoch?

Existuje pre Vás efektívne riešenie – elektronická komunikácia.

Chcete detailné informácie o tom, ako EDI funguje? Stiahnite si whitepaper (podrobný popis) Ako na elektronickú výmenu dát (EDI)?

Ako sa výmena obchodných a logistických dokladov vyvíja si môžete pozrieť v jednoduchej infografike nižšie.

EDI infografika

Aká je podstata a princíp EDI?

Použime praktický príklad využitia EDI: Objednávka vytvorená v informačnom systéme odberateľa sa automaticky prenesie až do informačného systému dodávateľa.

Príklad s objednávkou presne vystihuje hlavnú myšlienku EDI. Objednávateľ vo svojom informačnom systéme vytvoril objednávku. Doklad existuje v elektronickej podobe. Prečo neumožniť dodávateľovi prácu priamo s týmto elektronickým dokladom? Keď objednávku zo svojho systému vytlačíte, odošlete v obálke, odfaxujete alebo v čitateľnej podobe pošlete e-mailom, nemá druhá strana inú možnosť, než ju do svojho systému opäť ručne prepísať.  V  prípade elektronického dokladu je však možné príjem objednávky automatizovať.

Elektronická výmena dokladov je nielen rýchlejšia, ale aj oveľa lacnejšia.

Cieľom EDI je postupne nahradiť papierové dokumenty elektronickými, znížiť tak náklady spojené s ich výmenou a súčasne zvýšiť efektivitu a kvalitu vykonávaných procesov. EDI doklady majú rovnakú právnu váhu ako dokumenty „papierové“. Pomocou EDI môžu byť prepojené rôzne informačné  systémy v rámci aj mimo spoločnosti.

Spoločná reč EDI

Pre EDI komunikáciu bolo do dnešnej doby definovaných mnoho národných a odborových štandardov, ako je ODETTE v automobilovom priemysle alebo SWIFT v bankovníctve. Tieto štandardy sú však vzájomne nekompatibilné a z tohto dôvodu vznikol jediný medzinárodný štandard  pre elektronický prenos dát –  UN/EDIFACT.

Bezpečnosť dát

Otázky zabezpečenia dát prenášaných cestou EDI sú riešené jednak softvérovo priamo v systémoch EDI, jednak použitím kryptografických metód (šifrovanie, kľúče, digitálny podpis) pre komunikáciu medzi jednotlivými systémami a v neposlednom rade implementáciou digitálneho podpisu a šifrovania priamo do správ EDIFACT.

 

Viac informácií o EDI nájdete na informačnom portále: www.edizone.sk

 

Aké riešenie EDI komunikácie vybrať?

EDI pre dodávateľa (predaj)

Chcete zefektívniť výmenu obchodných a logistických dokumentov a splniť požiadavky svojho obchodného partnera? 

ORION EDI

 • Integrácia s podnikovým informačným systémom.
 • Využíva všetky výhody elektronickej výmeny dát (automatizácia prenosu a kontroly, absencia ľudskej chyby pri manuálnom prepisovaní).
 • Veľmi rýchla návratnosť
 • Vhodné pre väčšie množstvo dokladov a protistrán

Viac informácií k ORION EDI zistíte tu.


ORION webEDI

 • Bez integrácie do informačného systému (doklady je nutné prepisovať ručne).
 • Stačí ľubovoľný internetový prehliadač. 
 • Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako začať s EDI.
 • Vhodné pre nízky počet dokladov.

Viac informácií k ORION webEDI zistíte tu.

EDI pre odberateľa (nákup)

ORION EDI pre odberateľa (nákupná rola) je riešenie elektronickej výmeny dát a bezpapierovej komunikácie, ktoré je plne zamerané na špecifiká maloobchodného odvetvia. Vďaka nemu je možné výrazne zefektívniť a zrýchliť celý proces nákupu tovaru, či už sa jedná o správu produktových (master data) informácií, cez objednania, až po logistiku, príjem tovaru a fakturáciu. 

Riešenie, ktoré je integrované do informačného systému odberateľa, je poskytované formou služby. CCV Informačné systémy teda zaisťujú jednak export či import, jednak konverziu, elektronické podpísanie a archiváciu dokladov ako sú objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, katalógy tovaru, logistické doklady a ďalšie.

Viac informácií k ORION EDI pre odberateľa zistíte tu.

EDI pre logistiku

Riešenie ORION EDI pre logistiku je ucelené odborové riešenie na komplexnú elektronickú výmenu dát (EDI/B2B) medzi logistickými spoločnosťami a ich zákazníkmi. Pomocou tohto pokročilého riešenia je tok dokladov týkajúcich sa logistických aj ďalších procesov na oboch stranách realizovaný len elektronickou formou, ihneď, bez oneskorení.

Viac informácií k ORION EDI pre logistiku zistíte tu.