Inteligentný asistent pre sledovanie príjmu dodávok

Riešenie ORION EDI umožňuje ako jediné na trhu využívať inteligentného asistenta pre sledovanie príjmu dodávok, ktorý plní funkciu zasielania rozdielových správ.

Hneď ako váš odberateľ potvrdí príjem tovaru, asistent pre sledovanie príjmu dodávok zasiela rozdielovú správu, ktorá obsahuje porovnanie údajov na príjemke a dodacom liste so zdôraznením riadkov, v ktorých je rozdiel, vrátane vyčíslenia tohto rozdielu.

Rozdielové správy sú v rámci riešenia ORION EDI zhromaždené prehľadne v samostatnom denníku, asistent pre sledovanie príjmu dodávok zasiela e-mailom podľa Vašich potrieb upozornenie o prijatí Vašich dodávok.

Služba zároveň sleduje oneskorenie, ktoré vzniká v prípade, že tovar už zákazníkovi fyzicky odišiel, ale on stále nevykonal príjem vo svojom systéme. Takéto prípady je potom možné vďaka službe strážiť a prípadné neobvyklé udalosti rovno riešiť s odberateľom, pokým sú čerstvé v hlavách všetkých zúčastnených. 

Deník pro sledování příjmů dodávek        Deník pro sledování příjmů dodávek       Detail rozdílové zprávy

Zautomatizujte procesy spojené s dodávkami tovaru

Vďaka inteligentnému asistentovi máte presné a okamžité informácie o priebehu predávania tovaru odberateľom. Viete s istotou, ktorý tovar môžete fakturovať a odpadá Vám nutnosť porovnávať údaje na príjemke a dodacom liste.

Ako vám služba môže pomôcť

Výhody služieb ORION EDI pre sledovanie príjmu dodávok

  • Automatické porovnanie údajov na príjemke a dodacom liste.
  • Presné informácie o príjme tovaru, identifikácia rozdielov vzniknutých pri predaní tovaru (nenahlásené straty, krádeže a pod.).
  • Bezchybné vystavovanie faktúr – zníženie počtu dobropisov, zníženie tzv. logistických reklamácií.
  • Aktuálny prehľad o tovare, ktorý je možné fakturovať na základe potvrdenia príjmu odberateľom.
  • Okamžité upozornenie e-mailom v prípade nesúladu údajov na príjemke a dodacom liste.
  • Prehľad o tovare, ktorý nebol odberateľom systémovo prijatý a nie je tak možné faktúrovať.

Ako funguje asistent pre sledovanie príjmu dodávok v praxi?

  1. Robíte závoz tovaru a odberateľovi zasielate dodací list
  2. Odberateľ tovar naskladní a zasiela príjemku
  3. Dostanete od asistenta správu, či príjemka súhlasí s dodacím listom
  4. Fakturujete s istotou správnych údajov na faktúre

Ak dostanete prostredníctvom inteligentného asistenta správu, že sa údaje na príjemke a dodacom liste nezhodujú, viete ihneď bez hľadania v dokladoch, kde je rozdiel. Môžete rýchlo, ešte pred samotnou fakturáciou, začať tento rozdiel riešiť s expedíciou alebo odberateľom.