Odborové riešenia pre potravinárov a nápojárov

Na výkonnosť potravinárov a ich úspech na trhu má zásadný vplyv ich schopnosť správne a pružne reagovať na požiadavky zákazníkov. Pre oblasť riadenia výroby a optimalizácie zásob je samozrejmosťou podpora rádiofrekvenčnej identifikácie tovaru a práca s množstvom údajov v systéme viazaných na tovar. Náročné podmienky na balenie, skladovanie a distribúciu tak sprevádza aj tlak na využitie efektívnej elektronickej výmeny veľkého množstva dokladov a ich automatizované spracovanie.