Ministerstvo poľnohospodárstva ČR

Príprava informačných portálov s integráciou rezortných registrov a elektronickým podaním, podpora správneho riadenia, štatistické dashboardy

Kľúčové parametre

povinné hlásenia o zásobách vína80 % elektronicky

Obrázky