Mraziarne ANO... využívajú ORION Inventory report

Zavedenie elektronického sledovania stavu tovaru na skladoch odberateľov prostredníctvom Inventory Report prinieslo obchodníkom aj vedeniu mraziarní podstatné zvýšenie efektivity toku tovaru.

Kľúčové parametre

sledovaných produktov sortimentu dodávaného tovaru42
zapojených odberných miest512

Obrázky