ORION EDI pre logistiku

Riešenie ORION EDI pre logistiku je ucelené riešenie pre komplexnú elektronickú výmenu dát (EDI/B2B) medzi logistickými spoločnosťami a ich zákazníkmi. Pomocou tohto pokročilého riešenia je tok dokladov týkajúcich sa logistických i ďalších procesov na oboch stranách realizovaný len elektronickou formou ihneď, bez časového zdržania.

Riešenie využíva prepojenie so špičkovým konsolidačným centrom ORION® a predstavuje maximálne flexibilnú technológiu s nízkymi zriaďovacími a prevádzkovými nákladmi, ktorá sa dá bez problémov nasadiť v globálnom prostredí dnešného biznisu. Riešenie ORION EDI pre logistiku je možné zriadiť formou služby bez vysokých počiatočných investícií, bez starostí o jeho správu a s garanciou rýchleho a bezproblémového uvedenia do prevádzky.

Prínosy riešenia pre logistiku

 • absolútny prehľad o tovare, zlepšenie sledovania skladu
 • väčší prehľad o obchodných prípadoch a ich aktuálnom stave
 • skvalitnenie služieb zákazníkom
 • celkové spriehľadnenie činnosti, presné pokyny na zaobchádzanie s tovarom
 • výrazné zníženie chybovosti, nastavenie systému kontroly odovzdávania

Zníženie prevádzkových nákladov

 • úspora času a zníženie nákladov na distribúciu, spracovanie a archiváciu dokladov
 • odstránenie nadbytočnej a nákladnej administratívy pri logistických procesoch

ORION Logistický portál - Paletový dodací list

Zapojte rýchlo a jednoducho všetkých svojich zákazníkov do EDI komunikácie: ORION Logistický portál

Jednoduchý a prehľadný webový portál, ktorý umožňuje poskytovateľovi logistických služieb zjednotiť vďaka EDI všetku výmenu obchodných i logistických dokladov s obchodnými partnermi. Tí nepotrebujú žiadny zložitý a drahý softvér, ale môžu využiť prehľadnú webovú aplikáciu.  

Viac informácií k ORION logistickému portálu.

Odborové riešenie pre B2B komunikáciu v logistike

Riešenie je šité na mieru segmentu logistiky a pokrýva rad špecifických funkcií, ktoré odrážajú fungovanie logistickej firmy. Zjednodušenie a automatizácia sú dosahované najmä v nasledujúcich logistických procesoch:

 

 • Naskladnenie tovaru zákazníka
 • Závoz tovaru zákazníka skladovaného u logistického providera odberateľovi
 • Závoz tovaru odberateľovi priamo zo skladu zákazníka
 • Cross docking
 • Co-packing
 • Vratky
 • Prehľad zásob, inventúra

Jednoduchá implementácia riešenia

 • Zákazník potrebuje na používanie ORION Logistického portálu len bežný internetový prehliadač – nemá žiadne fixné náklady na pripojenie do služby

Bezpečnosť